Product

Feeding System

Feeding System/Silo/Hopper/Pakan ayam otomatis – Alat Ternak Ayam

Feeding System Berfungsi Untuk Mendistribusikan Makanan Pada Ayam Secara Berkala, Sehingga Tidak Perlu Lagi Untuk Keliling Kandang

Minimal Pembelian 120m

Mengguanakan Motor Transtechno dan Dol 26

Scroll to Top